SPRAWY RODZINNE
- wywiad środowiskowy i obserwacja(foto, video)
- zbieranie dokumentacji w sprawach rozwodowych
- poszukiwanie osób zaginionych
- ustalanie miejsca zamieszkania i pracy
- sprawdzenie kandydatki na opiekunkę Waszego dziecka.

SPRAWY GOSPODARCZE
- sprawdzanie wiarygodności potencjalnych kontrahentów
- badanie przeszłości oraz aktualnej sytuacji prawnej i ekonomicznej kontrahenta
- zwalczanie nieuczciwej konkurencji
- sprawdzanie wiarygodności przyszłych i obecnych pracowników

SPRAWY KRYMINALNE
- zbieranie dowodów pozwalających oczyścić się z niesłusznych zarzutów
- umożliwienie przeprowadzenia ekspertyz kryminalistycznych (daktyloskopii, grafologii, badania DNA oraz wariograficzne)

INNE
- z uwagi na bogate doświadczenie i wiedzę procesową doradzimy Państwu sposób postępowania przed organami wymiaru sprawiedliwości i administracyjnymi. Wskażemy ewentyalne trudności i sposoby ich pokonania a w razie potrzeby skontaktujemy z właściwym prawnikiem.